JAKO PIERWSI W POLSCE

 

REGULOWANA WYSOKOŚĆ

 

NOWOCZESNY DESIGN i SOLIDNA KONSTRUKCJA

 

DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA

 

MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU U KLIENTA

 

KONTAKT

Zapytanie

SABAJ-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Domagały 15
30-841 Kraków

NIP: 679-26-67-118
KRS 0000144683
REGON 357948194

tel. +48 12 653 53 85/86
fax +48 12 653 53 83

e-mail: boksy@sabaj.pl

Bezpieczne przechowywanie

Nośność 300 kg

Dostępne akcesoria

Produkt chroniony patentem

Regulowana wysokość

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

MODERN DESIGN AND STURDY CONSTRUCTION

CONTACT

11 + 1 =

SABAJ-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Domagały 15
30-841 Kraków

INN: 679-26-67-118
KRS 0000144683
EGRUL 357948194

phone +48 12 653 53 85/86
fax +48 12 653 53 83
There is also the opportunity to see a storage garage in Krakow, Warsaw, Wroclaw and Poznan.

Safe storage

Capacity 2500l

Available accessories

Product is protected by patent

Adjustable height

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН и ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КОНТАКТ

4 + 4 =

SABAJ-SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Domagały 15
30-841 Краков

ИНН: 679-26-67-118
KRS 0000144683
ЕГРЮЛ 357948194

тел. +48 12 653 53 85/86
факс +48 12 653 53 83
Существует также возможность увидеть хранилища гаража в Кракове, Варшаве, Вроцлаве и Познани.

Безопасное хранение

Объем 2500l

Доступные аксессуары

Продукт защищен патентом

Регулируемая высота